Χρησιμοποιείστε το Mozilla Firefox και το Google Chrome για καλύτερη ανάγνωση του Ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

21ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ


21ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την έρευνα του Χορού

Αθήνα, 5-9 Σεπτεμβρίου 2007

Κατεβάστε τα πρακτικά του συνεδρίου στον παρακάτω σύνδεσμο