Χρησιμοποιείστε το Mozilla Firefox και το Google Chrome για καλύτερη ανάγνωση του Ιστολογίου

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

20ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ


20ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την έρευνα του Χορού
Αθήνα, 25-29 Οκτωβρίου 2006

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ


Κατεβάστε τα πρακτικά του συνεδρίου στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΟΡΟΥ