Χρησιμοποιείστε το Mozilla Firefox και το Google Chrome για καλύτερη ανάγνωση του Ιστολογίου

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΝΙΖΑΜΙΚΟΣ

Το βίντεο με το χορό της Νάουσας Νιζάμικο, είναι από αρχειακό υλικό του Χρήστου Ζάλιου.

Ο Νιζάμικος είναι πηδηχτός κυκλικός χορός της Νάουσας