Χρησιμοποιείστε το Mozilla Firefox και το Google Chrome για καλύτερη ανάγνωση του Ιστολογίου

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΤΙΝΑΔΑ

Το βίντεο με το χορό της Νάουσας Πατινάδα, είναι από αρχειακό υλικό του Χρήστου Ζάλιου.

Η Πατινάδα χορεύεται από τις Μπούλες της Νάουσας, τις Αποκριές.  Ο χορός είναι πομπικός και χορεύεται για τη μετακίνηση του χορευτικού ομίλου στους δρόμους από πλατεία σε πλατεία.