Χρησιμοποιείστε το Mozilla Firefox και το Google Chrome για καλύτερη ανάγνωση του Ιστολογίου

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

Το βίντεο με το χορό της Νάουσας Μακρινίτσα, είναι από αρχειακό υλικό του Χρήστου Ζάλιου.

Η Μακρινίτσα είναι κυκλικός χορός γυναικείος, που χορεύεται μόνο στη Νάουσα.